Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 3 w _menu_translate() (linia 779 z /home/services/httpd/html/www.wzu.pl/includes/menu.inc).

Sprzedaż maszyn i pojazdów

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S. A. w Grudziądzu, ul. Parkowa 42 oferują do sprzedaży niżej wymienione pojazdy i maszyny:

1. Moduły kontenerowej wielopaliwowej stacji zasilania w wersji z agregatem mikrokogeneracyjnym: to urządzenia do generowania energii elektrycznej i cieplnej pozyskiwanej z paliw ekologicznych pochodzenia drzewnego – biomasy, dla zabezpieczania prac polowych, logistycznych jednostek sanitarnych i socjalnych, zarówno dla odbiorcy cywilnego i wojskowego. Wspomaganie uruchomienia agregatem mikrokogeneracyjnym – gaz LPG.

Informacje szczegółowe – siedziba Spółki, tel. 56 64 46 319

oraz

2. Tokarka uniwersalna SV-18RD, rok produkcji - 1982, cena - 9.000,00 zł.

3. Prasa mimośrodowa PMS-63CP, rok produkcji - 1982, cena - 9.000,00 zł.

4. Tokarka uniwersalna 1 A 616, rok produkcji - 1981, cena - 4.500,00 zł.

5. Tokarka uniwersalna TUM-35D x 1000, rok produkcji - 1985, cena - 9.000,00 zł.

 

Dodatkowe informacje dot. w/w sprzętu uzyskać można pod numerem tel. 56 6446330; 56 6446379; 56 6446355

Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach zaadresowanych do Działu Utrzymania Infrastruktury. Oferowana cena jest ceną brutto i nie może być niższa niż podana powyżej.

W przypadku dwóch lub więcej ofert na jedną pozycję decydować będzie wysokość zaoferowanej ceny. Natomiast w przypadku tej samej ceny decydować będzie kolejność złożenia ofert.
Koszty związane z nabyciem pojazdu i przepisaniem jego prawa własności ponosi nabywca.
Należność za nabycie sprzętu powinna wpłynąć na konto sprzedającego najpóźniej w dniu jego odbioru.

 

Kategorie: