Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 3 w _menu_translate() (linia 779 z /home/services/httpd/html/www.wzu.pl/includes/menu.inc).

Sprzedaż maszyn i pojazdów

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S. A. w Grudziądzu, ul. Parkowa 42 oferują do sprzedaży niżej wymienione pojazdy i maszyny:

Lokomotywa spalinowa Fablok LS-40, nr 3085 rok produkcji 1953, cena 46.740 zł.

Jest to prawdopodobnie najstarsza lokomotywa spalinowa wyprodukowana w Polsce po II wojnie światowej.

 

Dodatkowe informacje dotyczące lokomotywy uzyskać można pod numerami tel. 56 6446379 lub 56 6446410.

Możliwość obejrzenia lokomotywy w siedzibie Spółki po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach, zaadresowanych do Działu Utrzymania Infrastruktury do dnia 13.10.217 roku.

Oferowana cena jest ceną brutto i nie może być niższa od wskazanej powyżej. W przypadku dwóch lub więcej ofert decydować będzie wysokość zaoferowanej ceny. Natomiast w przypadku tej samej ceny decydować będzie kolejność złożenia ofert.

Koszty związane z nabyciem lokomotywy i przepisaniem jej prawa własnościponosi nabywca.

Należność za nabycie lokomotywy powinna wpłynąć na konto sprzedającego najpóźniej w dniu odbioru.

 

Kategorie: