Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 3 w _menu_translate() (linia 779 z /home/services/httpd/html/www.wzu.pl/includes/menu.inc).

Sprzedaż maszyn i pojazdów

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S. A. w Grudziądzu, ul. Parkowa 42 oferują do sprzedaży niżej wymienione pojazdy i maszyny:

1. Układarka akumulatorowa typ UA-601, rok zakupu 1968, cena brutto - 1.080 zł.

2. Wózek widłowy spalinowy RAK-7B, rok zakupu 1988, cena brutto - 2.520 zł.

3. Wózek widłowy spalinowy GPW-2005S, rok zakupu 1979, cena brutto - 2.646 zł.

4. Wózek widłowy spalinowy GPW-2005S, rok zakupu 1974, cena brutto - 2.374 zł.

5. Samochód ciężarowy ARO 244DTP-5TP, rok zakupu 1998, cena brutto - 4.492 zł.

 

Dodatkowe informacje dotyczące w/w sprzętu uzyskać można pod numerami tel. 56 64 46 330, 56 64 46 379 lub 56 64 46 355.

Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach do dnia 30.11.2017r., zaadresowanych na: Dział Utrzymania Infrastruktury, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., 86-300 Grudziądz, ul. Parkowa 42

Oferowana cena jest ceną brutto i nie może być niższa niż podana powyżej. W przypadku dwóch lub więcej ofert tej samej ceny decydować będzie kolejność złożenia ofert.

Koszty związane z nabyciem pojazdu i przepisaniem jego prawa własności ponosi nabywca.

Należność za nabycie sprzętu powinna wpłynąć na konto sprzedającego najpóźniej w dniu jego odbioru.

 

Kategorie: