Produkcja

Niezdefiniowany

Symulator zagrożenia

BŁAZENEK jest przeznaczony do stosowania na poligonach walki radioelektronicznej do szkolenia pilotów oraz treningu obsług armaty w rzeczywistych warunkach na realnym uzbrojeniu.

Zaimplementowany na armacie typu ZSU-23-4 Szyłka w jej oryginalnym wykonaniu, w pełni sprawnej technicznie z częścią artyleryjską, radarową, oryginalnym systemem kierowania ogniem i automatyką, gotowej do wykorzystania bojowego, z wyłączeniem możliwości użycia amunicji.

Systemy osuszające

Systemy osuszające stosowane są w procesie przechowywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego celem utrzymania sprawności technicznej i bojowej sprzętu oraz w procesie zabezpieczenia maszyn, urządzeń i materiałów przed szkodliwym oddziaływaniem wilgotnego powietrza.

Strony

Subskrybuj RSS - Produkcja