Produkcja

Niezdefiniowany

Stacja SOKA 11 i SOKA 111

Stacja obsługi lotniczych baterii akumulatorowych SOKA 11 i SOKA 111 przeznaczone są do przeprowadzania w sposób zautomatyzowany obsługi baterii akumulatorowych zasadowych typu 20NKBN25 i 20KSX25P oraz półautomatyczny obsługi baterii akumulatorowych kwasowych typu 12SAM28 eksploatowanych w lotnictwie. Stosowane są jako podstawowe moduły w lotniskowych stacjach obsługi baterii akumulatorowych. Z modułów tych, w zależności od potrzeb, można tworzyć zestawy obsługowe o dowolnej wielkości.

Wskaźnik zobrazowania i kontroli

Wskaźniki zobrazowania i kontroli (wskaźniki) są najnowszej generacji urządzeniami obrazującym cele na ekranie monitora na podstawie sygnałów wizyjnych doprowadzonych z głowicy optoelektronicznej.

Wskaźniki dzięki wbudowanemu modułowi videotrackera umożliwiają pasywne śledzenie celu oraz sterowanie głowicą optoelektroniczną. Współpracują z systemem diagnostycznym, systemem inercyjnym nawigacji lądowej oraz z systemem identyfikacji celu IFF MARK XII mode 4, MARK XIIA.

Strony

Subskrybuj RSS - Produkcja