Produkcja

Niezdefiniowany

Głowica optoelektroniczna

Głowica optoelektroniczna jest najnowszej generacji urządzeniem integrującym pasywne sensory optoelektroniczne pracujące w paśmie od widzialnego po termiczne jako środki detekcji, rozpoznania, identyfikacji, obserwacji oraz po integracji z platformą do określania współrzędnych kątowych oddalonych obiektów w widmie światła widzialnego i w podczerwieni.

System identyfikacji celów IFF

System identyfikacji celów „swój-obcy” IFF – Mark XII Mod 4, NSM, UPGRADE Mod 5 i Mod S jest najnowszej generacji systemem integrującym pasywne sensory optoelektroniczne pracujące w paśmie od widzialnego po termiczne jako środki obserwacji, wykrywania, rozpoznania i identyfikacji celów powietrznych z aktywnym systemem rozpoznania IFF „swój-obcy” w standardzie NATO Mark XII Mod 4 z aktywnym kryptokomputerem, z możliwością rozszerzenia do standardu NATO Mark XIIA Mod 5 i Mod S.

Strony

Subskrybuj RSS - Produkcja