Praca

STANOWISKO: Specjalista ds. Promocji i Reklamy

Poszukujemy specjalisty do spraw Public Relations, który:

Spełni nasze wymagania:

 • znajomość branży zbrojeniowej
 • min. 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • wykształcenie wyższe (Marketing, Zarządzanie lub pokrewne)
 • znajomość języka angielskiego
 • umiejętność operowania narzędziami marketingowymi, analitycznymi i badawczymi
 • mile widziana obsługa programów graficznych oraz technik multimedialnych
 • „lekkie pióro” w pisaniu informacji prasowych oraz redagowaniu tekstów na strony internetowe

Będzie odpowiedzialny za:

 • dbanie o spójny wizerunek firmy w oparciu o zasady Corporate Identity
 • nawiązywanie oraz koordynację współpracy z agencjami reklamowymi i drukarniami
 • inicjowanie i organizowanie promocji marki w prasie branżowej oraz Internecie
 • koordynację procesu tworzenia katalogów wizerunkowych i publikacji dedykowanych
 • monitoring oraz organizację udziału firmy w wydarzeniach branżowych
 • wsparcie w zakresie komunikacji wewnętrznej

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia (umowę o pracę)
 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • możliwość rozwoju zawodowego i ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji
 • bogaty pakiet socjalny
 • karty sportowo-rekreacyjne

Aplikacje należy przesłać do dnia 20.01.2019 r. na adres Spółki:

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.

ul. Parkowa 42

86-300 Grudziądz z dopiskiem „Rekrutacja – Dział kadr

lub na adres e-mail: kadry@wzu.pl wpisując w temacie wiadomości „Rekrutacja

 


W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zapraszamy do zapoznania się ze stosownymi klauzulami, których podpisanie i załączenie do CV jest niezbędne celem pozostawienia ich w bazie WZU S.A. i ewentualnego wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacji.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42 są Administratorem Twoich danych osobowych.

 1.  Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Pan Józef Huruk tel. 566446280, e-mail: j.huruk@wzu.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. I.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu postępowania rekrutacyjnego w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych). tj. zgoda, wypełnianie obowiązków ciążących na administratorze oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.

W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody (wzór zgody w załączeniu), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w WZU S.A. zgodnie z art. art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 1. Profilowanie

Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

 1.  Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania (postępowanie kwalifikacyjne) lub cofnięcia zgody na przetwarzanie.

 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe dane nie będą udostępniane podmiotom ani osobom trzecim na zewnątrz.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Twoich danych ma charakter dobrowolny, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesie kwalifikacyjnym Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.

 

Masz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy o ochronie danych osobowych.

 

PLIKI DO POBRANIA: