Zarząd / Rada Nadzorcza

Komunikat

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. z siedzibą w Grudziądzu informują, że w dniu 29.06.2018r. Prezes Zarządu Michał Jonczynski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

 

Obecny skład organów Spółki:

Członek Zarządu - Romuald Ciszkiewicz

 

Romuald Ciszkiewicz - menedżer, inżynier, zatrudniony w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. od 1980r.

Absolwent  Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki. 

W latach 2008 - 2018 roku pełnił w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. funkcję Prokurenta.

 

Rada Nadzorcza

Dominik Gerbszt  - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Romuald Ukleja - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Bulge - Sekretarz Rady Nadzorczej

Maria Fafińska – Kozłowska - Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Krawczyk - Członek Rady Nadzorczej