Sprzedaży w ramach przetargu nieograniczonego

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S. A. w Grudziądzu, ul. Parkowa 42 oferują do sprzedaży w ramach przetargu nieograniczonego:

  1. Wózek widłowy typ WW 1208, cena brutto - 5 700,00 zł.
  2. Wózek widłowy RAK, cena brutto – 6 600,00 zł.
  3. Wózek widłowy WW 1213, cena brutto – 6 500,00 zł.
  4. Wózek widłowy EV 717.33.22, cena brutto – 7 500,00 zł.
  5. Wózek widłowy GPW 2009P, cena brutto – 12 000,00 zł.

Dodatkowe informacje dot. w/w sprzętu uzyskać można pod numerem tel. 56 64 46 336.

Oferty prosimy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach w sekretariacie Spółki do dnia 25.10.2021 r. Oferowana cena jest ceną brutto i nie może być niższa niż cena wywoławcza. W przypadku dwóch lub więcej ofert decydować będzie wysokość zaoferowanej ceny. Natomiast w przypadku tej samej ceny decydować będzie kolejność złożenia oferty.

Koszty związane z nabyciem pojazdu i przepisaniem jego prawa własności ponosi nabywca.

Należność za nabycie pojazdu powinna wpłynąć na konto sprzedającego najpóźniej w dniu jego odbioru.