Informacja Dla Akcjonariuszy Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.

Zarząd Spółki informuje, że wypłata dywidendy za rok 2021 nastąpi w dniu 29 lipca 2022r.
Dla Akcjonariuszy, którzy nie wskazali numeru rachunku bankowego, wypłata dywidendy odbędzie się w kasie Spółki pokój nr 3 /dyżurka/ w godzinach od 09:00 do 14:00.
Na pytania dotyczące wypłaty dywidendy odpowiedzi udzielane będą pod numerem telefonu (56) 64 46 243,  (56) 64 46 281 w godzinach 8:00 – 14:00.