Projekt: Rozwój technologii układów wykonawczych sterowania dla rakiet

W skład konsorcjum, które realizuje projekt, wchodzą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jako lider oraz cztery spółki z Grupy Kapitałowej PGZ:  MESKO S.A., WZU S.A., WZE S.A., PIT-RADWAR S.A., a także Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.
 
Wartość projektu: 72 mln zł
 
Wartość dofinansowania: 60 mln zł
 
Okres realizacji: 27.12.2016 r. - 26.12.2019 r
 
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 8/2016 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (umowa nr DOB-BIO8/10/01/2016).