WZU S.A. na MSPO 2022

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. działają na krajowym i międzynarodowym rynku uzbrojenia, jako specjalistyczny zakład rakietowej techniki obronnej przede wszystkim średniego i dalekiego zasięgu i są firmą posiadającą wieloletnie doświadczenie w remontach i modernizacji techniki rakietowej Sił Zbrojnych, zapewniającą utrzymanie stanu technicznego uzbrojenia i sprzętu wojskowego na poziomie pełnej sprawności operacyjnej.

W dniach 6-9 września 2022, odbędzie się XXX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. To nie tylko kompleksowa prezentacja sprzętu wojskowego, ale także biznesowe spotkania i umowy zawierane pomiędzy producentami sektora obronnego oraz liczne wykłady. Spółka związana jest z MSPO prawie od samego początku istnienia imprezy targowej. Będzie to kolejna edycja, w której weźmie udział.

W ramach ekspozycji Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. zaprezentują osiągnięcia w zakresie innowacyjnych technologii uzbrojenia wdrażanych przez Spółkę, w tym wskaźnik poszukiwania celu w kącie położenia OS-81-10M-P1 - nowe, cyfrowe rozwiązanie modernizacyjne zastępujące dotychczasowe wskaźniki analogowe; cyfrowy wskaźnik obserwacji okrężnej CWOO, którego zadaniem jest obrazowanie sytuacji powietrznej.
Ważnym segmentem działalności Spółki są systemy symulacyjne, dlatego też podczas targów będzie można obejrzeć moduł dopasowania MD-OSA zaprojektowany z myślą o ćwiczeniu i trenowaniu obsług wozów bojowych, który pozwala na symulowanie złożonych sytuacji powietrznych.

Dodatkowo prezentowane będą elektryczne wiązki kablowe, w produkcji których specjalizuje się Spółka oraz system rejestracji drgań i przechyłu czyli system ostrzegawczy zaprojektowany na potrzeby samochodów transportowo-załadowczych.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska w Hali C.

Do zobaczenia w Kielcach!