Podpisanie porozumienia z University of Alabama Huntsville

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., podpisały porozumienie z University of Alabama Huntsville dotyczące współpracy międzynarodowej w obszarach związanych z dwustronnymi projektami.

Przede wszystkim związanymi z projektem utworzenia Publicznej Uczelni Zawodowej przy WZU.

Obszary wspólnych przedsięwzięć i współpracy to przede wszystkim:

  • wspólne działania badawcze, publikacje i szkolenia techniczne;
  • realizacja dwustronnych programów w dziedzinach takich jak: systemy antydronowe, bezzałogowe statki powietrzne i bezzałogowe pojazdy naziemne, mechatronika, optyka, robotyka, cyberbezpieczeństwo oraz produkcja (3D), bezpieczeństwo przedsiębiorstw, logistyka, automatyka.

Po uruchomieniu PUZ planowana jest również:

  • wymiana pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów I stopnia PUZ, studentów podyplomowych, studiów licencjackich oraz innego personelu do odbywania studiów, realizacji badań oraz staży i praktyk;
  • wymiana personelu naukowego w celu udziału w wykładach, ćwiczeniach, seminariach, konferencjach, kolokwiach i sympozjach;
  • wymiana informacji o wydarzeniach naukowo-edukacyjnych, takich jak konferencje i seminaria naukowe i metodologiczne.

University of Alabama Huntsville jest jednym z wiodących uniwersytetów badawczych w Stanach Zjednoczonych, wyróżnionym przez Brookings Institution jako najlepszy stanowy uniwersytet państwowy.

Teaser text: 

aaa