Kodeks Etyki

Kodeks Etyki określa podstawowe zasady, których przestrzegać muszą wszyscy pracownicy Spółek Grupy PGZ, oraz wyjaśnia jakimi wartościami powinni się kierować przy podejmowaniu decyzji. W relacjach wewnętrznych, jak również w relacjach z partnerami biznesowymi i innymi interesariuszami oraz w relacjach z konkurencją stosujemy się do reguł zawartych w Kodeksie Etyki i w Procedurze Antykorupcyjnej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

 

Dokumenty do pobrania: