Firma

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. działają na międzynarodowym rynku uzbrojenia, jako specjalistyczny zakład rakietowej techniki obronnej przede wszystkim średniego i dalekiego zasięgu i są firmą posiadającą niekwestionowane doświadczenie ugruntowane 60-letnią tradycją w remontach i modernizacji techniki rakietowej Sił Zbrojnych.

Misją Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. jest innowacyjny rozwój w obszarze wspierania bezpieczeństwa i utrzymania stanu technicznego uzbrojenia i sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz armii sojuszniczych na poziomie pełnej sprawności bojowej oraz jego dostosowanie do obowiązujących w NATO standardów, rozwój zgodny z polityką bezpieczeństwa narodowego, dający pełną satysfakcję klientom, zapewniający stałe doskonalenie i wykorzystanie potencjału pracowników.

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. są firmą profesjonalną, wspierającą polską myśl techniczną, promując rozwój nowych technologii i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w technice rakietowej Sił Zbrojnych. Osiągnięcia Zakładu w tym zakresie spotkały się z wysokim uznaniem wśród polskich inżynierów i naukowców oraz międzynarodowych ekspertów i specjalistów wojskowych.
Zakład osiągnął znaczącą pozycję w międzynarodowej grupie przedsiębiorstw modernizujących uzbrojenie rakietowe i jest jednym z przodujących na rynku europejskim w zakresie remontów przeciwlotniczych zestawów rakietowych.