Zarząd

Obecny skład Zarządzu Spółki:

Prezes Zarządu – dr Piotr Tefelski

 

PIOTR TEFELSKI - Doktor Nauk Prawnych

Jest Absolwentem Prawa na UMCS w Lublinie i Studiów socjologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Ukończył Seminarium dla Wyższej Kadry Kierowniczej w Northwestern University w Chicago. Odbył staż naukowy w Lock Haven University (USA).

Liczne wizyty robocze i uczestnictwo w szkoleniach w Irlandii, Francji, USA, Szwecji, RPA, Portugalii.

Posiada tytuł radcy prawnego.

Pracował na Wydziale Prawa i Administracji UMCS jako asystent, a następnie adiunkt.

Członek Zarządu w kilku lubelskich bankach komercyjnych, a także w Banku Pocztowym.

Przez pierwsze trzy kadencje, Wiceprzewodniczący Rady Wydawców Kart Bankowych przy Związku Banków Polskich.

Wicedyrektor Departamentów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Gospodarki (obecnie Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie zajmował się regulacjami prawnymi działalności gospodarczej.)

W Polimex-Mostostal S.A. w Biurze Nadzoru Właścicielskiego jako ekspert.

Od czerwca 2018 roku prokurent i doradca Zarządu w WZU S.A., a od 19.10.2018r. Prezes Zarządu WZU S.A.

Zasiadał w kilku Radach Nadzorczych przedsiębiorstw produkcyjnych, a także Szpitala Klinicznego.

Włada biegle językiem angielskim oraz dobrze francuskim.