Zarząd

Obecny skład Zarządzu Spółki:

Prezes Zarządu - Maciej Besciak

Członek Zarządu ds. technicznych i produkcyjnych – Rafał Pilarski

 

MACIEJ BESCIAK

Maciej Besciak od ponad 33 lat związany jest z Siłami Zbrojnymi RP, w których pełnił obowiązki na samodzielnych i kierowniczych stanowiskach w strukturach jednostek i instytucji wojskowych, zarówno jako żołnierz zawodowy, jak i pracownik Resortu Obrony Narodowej.

Maciej Besciak jest absolwentem wyższych studiów zawodowych w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, magisterskich studiów na wydziale ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz podyplomowych studiów na wydziale finansów i zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Był uczestnikiem licznych kursów specjalistycznych w kraju, jak i za granicą, m.in. w NCI Academy w Latinie - Włochy czy 7th ATC w Vilseck - Niemcy.

Posiada bogate doświadczenie związane z zabezpieczeniem logistycznym, eksploatacją sprzętu wojskowego, procesem napraw, utrzymaniem właściwego poziomu zapasów oraz międzynarodowym transportem drogowym, morskim i lotniczym realizowanym między innymi dla Polskich Kontyngentów Wojskowych, w tym Międzynarodowych Sił Pokojowych NATO KFOR w Kosowie, czy w przeszłości dla EUTM RCA w Republice Środkowoafrykańskiej, czy Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali.

Uczestniczył w międzynarodowych misjach wojskowych poza granicami kraju, pracując w  komórkach organizacyjnych elementów wsparcia i zabezpieczenia logistycznego komponentu Sił Zbrojnych RP w ramach Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa ISAF w Afganistanie.

 

RAFAŁ PILARSKI

Rafał Pilarski jest związany z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia S.A. od 1999 roku, gdzie pracował na różnych stanowiskach inżynierskich, w tym przez 15 lat w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy za granicą w branży produkcji elektroniki dla przemysłu zbrojeniowego.

Współzałożyciel firmy projektującej elektronikę dla branży cywilnej oraz realizującej projekty badawcze dla wyższych uczelni.

W roku 2021 wybrany przez pracowników WZU S.A. na członka Rady Nadzorczej VI kadencji.

Rafał Pilarski jest absolwentem wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, gdzie ukończył studia pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

Aktualnie na tym samym uniwersytecie jest doktorantem w dyscyplinie naukowej Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne.