Porozumienie z Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II

Wydział Nauk Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej podjął współpracę z Polską Grupą Zbrojeniową i podpisał porozumienie z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia S.A. w sprawie prowadzenia praktyk studenckich.
Celem współpracy jest umożliwienie studentom kierunków technicznych zdobycia doświadczenia praktycznego podczas odbywania praktyk zawodowych, szkoleń oraz staży, a następnie zatrudnienia w jednostkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Obecnie program kształcenia na kierunkach technicznych jest dostosowywany do wymagań firmy, celem ułatwienia absolwentom podjęcia dalszej pracy.

Teaser text: 

aaa