Security Operation Center

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. oraz Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. podpisały w dniu 31.03.2022r. umowę na świadczenie usługi II linii wsparcia SOC PGZ (Security Operation Center).

II linia wsparcia jest jednym z kilku elementów projektu SOC PGZ mającego na celu zwiększanie poziomu cyberbezpieczeństwa Spółek Grupy. Projekt ten jest dobrym przykładem współpracy Spółek w ramach Grupy PGZ.