Produkcja

Polski

Systemy osuszające

Systemy osuszające stosowane są w procesie przechowywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego celem utrzymania sprawności technicznej i bojowej sprzętu oraz w procesie zabezpieczenia maszyn, urządzeń i materiałów przed szkodliwym oddziaływaniem wilgotnego powietrza.

Mobilny system SRPW-13

SRPW-13 jest rozwiniętą wersją systemu rozpoznania pola walki SRPW-12 - przeznaczonego do pasywnej obserwacji przedpola w paśmie widzialnym i termicznym w szerokim kącie widzenia lub odległych obiektów w bardzo wąskim kącie widzenia oraz pomiaru ich odległości i współrzędnych kątowych odniesionych do własnej pozycji wraz z identyfikacją „swój-obcy” IFF - wzbogaconą o system wykrywania, ostrzegania i obserwacji zagrożeń w szerokim paśmie termicznym i optycznym – ŚWIATOWID.

Strony

Subskrybuj RSS - Produkcja