Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Mateusz Roszkiewicz  - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Wendler - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Stefan Sulikowski - Członek Rady Nadzorczej

Piotr Wiktor Myć - Członek Rady Nadzorczej