Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Mateusz Roszkiewicz  - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Stefan Sulikowski - Członek Rady Nadzorczej

Mieczysław Cieniuch - Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Maszarek-Ziółkowska - Członek Rady Nadzorczej

Jakub Przeniewski - Członek Rady Nadzorczej