Gala Stulecia Polskiego Lotnictwa w Grudziądzu

W dniu 1.03.2020 r. w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu odbyła się Gala z okazji Stulecia Polskiego Lotnictwa na ziemi grudziądzkiej, której pomysłodawcą była fundacja Lotniczy Grudziądz. Wzięli w niej udział m.in. lotnicy wyszkoleni w Grudziądzu z generałem Mirosławem Hermaszewskim na czele, a także instruktorzy i wiele innych osób, którym bliska jest lotnicza tradycja miasta.
Podczas uroczystości podziękowano i nagrodzono osoby, instytucje i firmy, wspierające grudziądzkie lotnictwo. Wśród wyróżnionych były także Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.         Gali towarzyszyła promocja przygotowanego przez fundację albumu "Lotniczy Grudziądz", który został objęty mecenatem m.in. Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.

Teaser text: 

aa