Gala Stulecia Polskiego Lotnictwa w Grudziądzu

W dniu 1.03.2020 r. w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu odbyła się Gala z okazji Stulecia Polskiego Lotnictwa na ziemi grudziądzkiej, której pomysłodawcą była fundacja Lotniczy Grudziądz. Wzięli w niej udział m.in. lotnicy wyszkoleni w Grudziądzu z generałem Mirosławem Hermaszewskim na czele, a także instruktorzy i wiele innych osób, którym bliska jest lotnicza tradycja miasta.
Podczas uroczystości podziękowano i nagrodzono osoby, instytucje i firmy, wspierające grudziądzkie lotnictwo. Wśród wyróżnionych były także Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.         Gali towarzyszyła promocja przygotowanego przez fundację albumu "Lotniczy Grudziądz", który został objęty mecenatem m.in. Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.