Komunikat Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.

W dniu 15 kwietnia 2022 roku Rada Nadzorcza Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. powołała Pana Krzysztofa Kozłowskiego na stanowisko Członka Zarządu Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.