Komunikat Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.

Rada Nadzorcza Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. z dniem 15.04.2022r. powołała Pana Krzysztofa Kozłowskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.