Polska Grupa Zbrojeniowa i Raytheon zacieśniają współpracę w ramach II fazy programu WISŁA

Spółki z konsorcjum PGZ-Wisła – WZE S.A., OBR CTM S.A., PIT-RADWAR S.A., WZU S.A., Wojskowe Zakłady Łączności nr 1, HSW S.A. i ZM „Tarnów” S.A oraz Raytheon – zawarły porozumienia dotyczące projektów komercyjnych, które realizowane będą w ramach II fazy programu Wisła.

Zarówno I, jak i II faza programu Wisła realizowane są przy znaczącym udziale polskiego przemysłu obronnego, w tym w dużej mierze spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W odróżnieniu do I fazy, tym razem oprócz produkcji wyrzutni Patriot M903, anten IFF i kontenerów wsparcia logistycznego, spółki PGZ zaangażowane będą również w produkcję komponentów do Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS) . Podpisane porozumienia są kolejnym etapem, po zawartych na targach MSPO wykonawczych umowach offsetowych, który przybliża obie strony do rozpoczęcia realizacji II fazy programu Wisła.

Podpisane porozumienia otworzą przed nami możliwość szerszego wejścia w łańcuch dostaw firmy Raytheon. Jest to szansa dla spółek PGZ na produkcję i serwisowanie komponentów systemu WISŁA nie tylko na potrzeby Sił Zbrojnych RP, ale również innych kontraktów naszego zagranicznego partnera. Stwarza to także okazję, znakomicie wykorzystywaną przez spółki PGZ, do podnoszenia własnych kompetencji i budowania przewagi konkurencyjnej. Jest też wyrazem dobrych partnerskich relacji, jakie udało nam się zbudować przy okazji realizacji pierwszej fazy programu Wisła – powiedział prezes zarządu PGZ S.A. Sebastian Chwałek.

Jesteśmy dumni mogąc gościć Pana Prezesa Sebastiana Chwałka w naszej siedzibie w Tucson z tak ważnej okazji, jaką jest podpisanie porozumień dotyczących współpracy komercyjnej w ramach fazy II programu Wisła. Wspomniane spółki PGZ będą pierwszymi międzynarodowymi partnerami-dostawcami nowego produktu LTAMDS, przedłużając tym samym sprawdzone i udane relacje z fazy I programu Wisła. Podpisanie tych porozumień dodatkowo potwierdza długoterminowe zaangażowanie Raytheon w polski przemysł obronny oraz nasze zaufanie do PGZ w ramach naszego globalnego łańcucha dostaw – powiedziała Caroline Touchstone, Dyrektor Polskich Programów w Raytheon.

Ze strony WZU S.A. Porozumienie podpisał Prezes Zarządu Piotr Tefelski.