Podsumowanie 2022

Dla Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. rok 2022 minął pod znakiem dostarczania rozwiązań bazujących na najnowszych technologiach popartych wiedzą i badaniami. Jak co roku prowadzone było wsparcie remontowo-modernizacyjno-serwisowe oraz prace rozwojowe dla naszych klientów w kraju oraz za granicą. Klienci na każdym etapie współpracy mają możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia specjalistów, konstruktorów i doradców technicznych WZU S.A. Jednocześnie Spółka tworzy rozbudowaną i wyspecjalizowaną bazę produkcyjno-serwisową, dzięki której możliwe jest wypełnianie zobowiązań kontraktowych, a także absorpcja zagranicznych technologii i know-how. 
Poza biznesowymi działaniami Spółka nie zapomina również o lokalnej społeczności. Działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu były istotnym elementem aktywności WZU S.A. 
Poniżej przegląd informacji dotyczących minionych 12 miesięcy.
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. jako Spółka posiadająca długoletnią tradycję w zakresie remontów, modernizacji oraz modyfikacji i serwisowania sprzętu rakietowego, artylerii lufowej i rakietowej należącej do Polskich Sił Zbrojnych oraz armii sojuszniczych NATO, działa również w ramach konsorcjów powołanych do realizacji programów mających na celu dostarczanie Siłom Zbrojnym RP nowych zdolności w obszarze obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu Wisła oraz obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu Narew.
Program Wisła zakłada dostawę dla polskiej armii systemu antyrakietowego składającego się z wyrzutni, systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patriot oraz zakup najnowszych rakiet PAC-3. 
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. zawarły umowę z Inspektoratem Uzbrojenia (obecnie Agencja Uzbrojenia) na dostawę samochodów do transportu rakiet w ramach pierwszej fazy programu WISŁA wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym oraz ustanowieniem potencjału obsługowo-naprawczego. Umowa dotyczy dostawy ośmiu samochodów do transportu rakiet, każdy składający się z pojazdu Jelcz P882.57 TS STZ i trzyosiowej przyczepy terenowej STZ, opracowanej oraz dostarczonej przez Autosan S.A. Każdy zestaw może bazowo przewozić 24 pojemniki transportowo-startowe z pociskami PAC-3 MSE (12 „dwupaków”) lub ekwiwalentnymi, po 12 (sześć „dwupaków”) na platformie pojazdu i na przyczepie.
Pierwszy samochód do transportu rakiet STZ został skompletowany w 2021 r. i przebadany z wynikiem pozytywnym w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku. Umożliwiło to rozpoczęcie z dniem 30 września 2022 r. dostaw samochodów STZ do kompletowania pierwszych jednostek ogniowych systemu IBCS/Patriot równolegle z dostarczaniem sprzętu ze Stanów Zjednoczonych.
W skład samochodu STZ (zestawu) wchodzą: pojazd STZ, przyczepa STZ, system maskowania i pozoracji (zamówiony na mocy umowy z 8 lipca 2021 r. z konsorcjum Miranda Sp. z o.o., LUBAWA S.A. i z Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej) oraz prezentowany po raz pierwszy na targach MSPO22 opracowany przez Spółkę system rejestracji drgań i przechyłu. Głównym zadaniem systemu jest ostrzeganie kierowcy o zaistnieniu czynników, mogących zagrażać bezpieczeństwu przewożonych towarów  np. nadmierne przechylenie pojazdu czy wzrost poziomu drgań na pojeździe. System Drgań i Przechyłów został wyposażony w rejestrator, który jest bezpośrednio podłączony do odpowiednich czujników zamontowanych np. na ramach transportowych pojazdu. System Drgań i Przechyłów umożliwia bieżący odbiór informacji z czujników, wizualizację i archiwizacji pomiarów drgań i przechyłów oraz alarmowanie kierowcy o przekroczonej zadanej wartości drgań lub przechyłu poprzez generowanie tzw. sygnału alarmowego. Sygnał ten może być doprowadzony do instalacji pulpitu kierowcy pojazdu, generując tym samym wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na wyświetlaczu deski rozdzielczej lub włączenie sygnału akustycznego.
Program Narew to największe przedsięwzięcie związane z modernizacją obrony przeciwlotniczej Sił Zbrojnych RP. WZU S.A. jako członek konsorcjum PGZ-NAREW wykonują zadanie polegające na integracji wyrzutni iLauncher pocisków kierowanych CAMM, dostarczonej przez MBDA UK, z podwoziem Jelcz P882.557 T21 TS DOW. W roku 2022 dokonano pierwszej integracji kompletu oraz przeprowadzono szkolenie dla operatorów. Program jest perspektywiczny i przewiduje kolejne integracje w roku następnym. 
Współpraca międzynarodowa to ważny element działalności Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. Spółka osiągnęła i umocniła znaczącą pozycję w międzynarodowej grupie przedsiębiorstw modernizujących uzbrojenie rakietowe i jest jednym z przodujących na rynku europejskim oraz amerykańskim w zakresie remontów i modernizacji przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Obecnie głównym obszarem działalności Spółki są prace remontowo – modernizacyjne obejmujące sprzęt obrony przeciwlotniczej, służący do szkolenia pilotów oraz załóg, będący na wyposażeniu armii członków Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Ponadto, WZU S.A. będąc członkiem konsorcjum PGZ-WISŁA uczestniczy w projektach Offsetowych z Lockheed Martin oraz z Raytheon Technologies.
 
Spółka stając się kwalifikowanym dostawcą dla firm z rynku amerykańskiego oraz wdrażając nowe procesy spełniające wymagania oraz normy partnerów zza Atlantyku, zwiększa również swoją bazę potencjalnych klientów, poprzez możliwość uzyskania zamówień od innych oddziałów firm z USA. 
 
Wydarzenia branżowe
Jak co roku, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. uczestniczyły w najważniejszym branżowym wydarzeniu czyli Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Spółka zaprezentowała nowe rozwiązania w zakresie innowacyjnych technologii uzbrojenia wdrażanych przez Spółkę, w tym wskaźnik poszukiwania celu w kącie położenia OS-81-10M-P1 - nowe, cyfrowe rozwiązanie modernizacyjne zastępujące dotychczasowe wskaźniki analogowe oraz cyfrowy wskaźnik obserwacji okrężnej CWOO, którego zadaniem jest obrazowanie sytuacji powietrznej. Ważnym segmentem działalności Spółki są systemy symulacyjne, dlatego też podczas targów można było obejrzeć moduł dopasowania MD-OSA zaprojektowany z myślą o ćwiczeniu i trenowaniu obsług wozów bojowych, który pozwala na symulowanie złożonych sytuacji powietrznych. 
Dodatkowo zaprezentowane były elektryczne wiązki kablowe, w produkcji których produkcji specjalizuje się Spółka oraz system rejestracji drgań i przechyłu czyli system ostrzegawczy zaprojektowany na potrzeby samochodów transportowo-załadowczych.
 
Przedstawiciele WZU S.A. odwiedzili również Międzynarodową Wystawę Przemysłu Obronnego  AUSA w Waszyngtonie. Ta jedna z największych na świecie imprez targowych związanych z przemysłem zbrojeniowym skupia ponad 650 wystawców z całego świata a liczba gości przekracza 33 tysiące. Była to doskonała okazji, aby przyjrzeć się nowym trendom, ale także spotkać się z zagranicznymi klientami WZU S.A.
 
Korporacyjne
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. oraz Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. podpisały w dniu 31.03.2022r. umowę na świadczenie usługi II linii wsparcia SOC PGZ (Security Operation Center).
II linia wsparcia jest jednym z kilku elementów projektu SOC PGZ mającego na celu zwiększanie poziomu cyberbezpieczeństwa Spółek Grupy. Projekt ten jest dobrym przykładem współpracy Spółek w ramach Grupy PGZ.
Sponsoring i działalność charytatywna
 
Jak co roku, Spółka działa aktywnie na rzecz społeczności lokalnej. Wspieramy Miejski Klub Sportowy START. Jesteśmy też aktywni podczas zawodów żużlowych, które mają w Grudziądzu doskonały klub oraz zawodników, bogatą tradycję i są zdecydowanie najpopularniejszą dyscypliną sportową wśród mieszkańców. W 2022 roku WZU S.A. wsparło kilkanaście lokalnych stowarzyszeń i inicjatyw działających na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Spółka, wraz z PGZ S.A., brała także udział w akcjach ogólnopolskich takich jak „Bezpieczne wakacje z parą prezydencką”. W ramach akcji „Zbrojownia Sztuki” Spółka brała udział w sfinansowaniu eksponatów dla Zamku Królewskiego w Warszawie.
 
Teaser text: 

.