Porozumienie o współpracy z Publiczną Uczelnią Zawodową w Grudziądzu

W czwartek, 7 grudnia 2023 roku Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. podpisały porozumienie o współpracy z  Publiczną Uczelnią Zawodową w Grudziądzu. Jego celem jest przede wszystkim współpraca w zakresie: umożliwienia studentom odbywania praktyk zawodowych oraz staży w WZU S.A., wsparcie finansowe dla najzdolniejszych studentów oraz realizacji projektów naukowo-badawczych i prac dyplomowych związanych z działalnością WZU S.A. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

Publiczna Uczelnia Zawodowa w Grudziądzu powstała z inicjatywy WZU S.A. i jest pierwszą tego typu uczelnią w Grudziądzu. Porozumienie potwierdza wyrażaną przez obie strony chęć współpracy na partnerskich zasadach  ale też jest potwierdzeniem celu utworzenia Publicznej Uczelni Zawodowej przy WZU S.A., który jest realizacją zasady  społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) przez Spółkę.

Uczelnia kształcić będzie kadry dla przemysłu obronnego i cywilnego.

Wcześniej Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. podpisały porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Alabama w Huntsville w Stanach Zjednoczonych, które będzie kontynuowane przez PUZ w Grudziądzu.

fot. Grudziadz365.pl