Porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Grudziądza, Panem Maciejem Glamowskim a Prezesem Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A

W dniu 24.08.2020 w siedzibie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Grudziądza, Panem Maciejem Glamowskim a Prezesem Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A., Panem Piotrem Tefelskim w sprawie udostępnienia obiektów szkół średnich i Centrum Kształcenia Zawodowego na potrzeby powstającej Publicznej Uczelni Zawodowej. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. planują utworzenie Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu o profilu technicznym, której zadaniem będzie przygotowywanie wykwalifikowanej kadry dla przemysłu obronnego i cywilnego, a także do wspierania działalności Spółki.

Teaser text: 

aaa