Powołanie Członka Zarządu ds. technicznych i produkcyjnych

Rada Nadzorcza Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. uchwałą nr 105/VI/2024 z dniem 19.04.2024 r. powołała Pana Rafała Pilarskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ds. technicznych i produkcyjnych VI kadencji Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.