Powołanie Prezesa Zarządu

Uchwałą nr 106/VI/2024 z dnia 25.04.2024 r. Rada Nadzorcza Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. powołuje z dniem 02.05.2024 r. Pana Macieja Besciaka na stanowisko Prezesa Zarządu Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. VI kadencji.