Przedstawiciele WZU S.A. na Konferencji KOMPETENCJE 4.0 w Toruniu

Podczas odbywającej się w dniu 15.01.2020 roku Konferencji Kompetencje 4.0, Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Iwona Michałek wskazała na istotność współpracy nauki, biznesu i edukacji. Jak podkreśliła Pani Minister w Grudziądzu powstaje pierwsza w regionie uczelnia techniczna, która będzie szkoliła specjalistów w zakresie nowych technologii. 

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Marszałkowskiego, Politechniki Śląskiej, a także nauczyciele i dyrektorzy szkół regionu oraz przemysłu województwa kujawsko-pomorskiego. Organizatorem przedsięwzięcia była fundacja Instytut Wspierania Nowych Technologii w Toruniu przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach Konferencji wystąpił Prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. dr Piotr Tefelski z referatem „Przesłanki utworzenia państwowej uczelni zawodowej na bazie WZU S.A.”, którego współautorem jest dr inż. Marek Gręzicki.

Teaser text: 

aaa