Utworzenie Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu

15 września staje się ważną datą w historii Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. i Grudziądza. Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek, w obecności zaproszonych gości, podpisał na terenie WZU S.A. rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki sankcjonujące utworzenie w Grudziądzu Publicznej Uczelni Zawodowej.