Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy WZU S.A. - zmiana numeru rachunku bankowego

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. informuje, że z dniem 15 lipca 2021 roku został zmieniony numer rachunku bankowego na: 45 1240 3998 1111 0011 0735 9963 / Bank Pekao S.A. Oddział w Grudziądzu