Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy 2K11 KRUG (SA-4)

Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy 2K11 KRUG (SA-4)

Modernizacja radykalnie zmienia jakości zestawu poprzez usunięcie niedogodności eksploatacyjnych, wyeliminowanie zawodnych elementów i zespołów oraz polepszenie parametrów taktyczno-technicznych. Podwyższenie jakości zestawu zostało uzyskane dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz zastosowaniu układów elektronicznych wielkiej skali integracji.

Kategorie: