Stacja SOKA 11 i SOKA 111

Stacja obsługi lotniczych baterii akumulatorowych SOKA 11 i SOKA 111

Stacja obsługi lotniczych baterii akumulatorowych SOKA 11 i SOKA 111 przeznaczone są do przeprowadzania w sposób zautomatyzowany obsługi baterii akumulatorowych zasadowych typu 20NKBN25 i 20KSX25P oraz półautomatyczny obsługi baterii akumulatorowych kwasowych typu 12SAM28 eksploatowanych w lotnictwie. Stosowane są jako podstawowe moduły w lotniskowych stacjach obsługi baterii akumulatorowych. Z modułów tych, w zależności od potrzeb, można tworzyć zestawy obsługowe o dowolnej wielkości.

Kategorie: