Wskaźnik zobrazowania i kontroli

Wskaźniki zobrazowania i kontroli (wskaźniki) są najnowszej generacji urządzeniami obrazującym cele na ekranie monitora na podstawie sygnałów wizyjnych doprowadzonych z głowicy optoelektronicznej.

Wskaźniki dzięki wbudowanemu modułowi videotrackera umożliwiają pasywne śledzenie celu oraz sterowanie głowicą optoelektroniczną. Współpracują z systemem diagnostycznym, systemem inercyjnym nawigacji lądowej oraz z systemem identyfikacji celu IFF MARK XII mode 4, MARK XIIA.

Kategorie: