Produkcja

Polski

Wskaźnik zobrazowania i kontroli

Wskaźniki zobrazowania i kontroli (wskaźniki) są najnowszej generacji urządzeniami obrazującym cele na ekranie monitora na podstawie sygnałów wizyjnych doprowadzonych z głowicy optoelektronicznej.

Wskaźniki dzięki wbudowanemu modułowi videotrackera umożliwiają pasywne śledzenie celu oraz sterowanie głowicą optoelektroniczną. Współpracują z systemem diagnostycznym, systemem inercyjnym nawigacji lądowej oraz z systemem identyfikacji celu IFF MARK XII mode 4, MARK XIIA.

Głowica optoelektroniczna

Głowica optoelektroniczna jest najnowszej generacji urządzeniem integrującym pasywne sensory optoelektroniczne pracujące w paśmie od widzialnego po termiczne jako środki detekcji, rozpoznania, identyfikacji, obserwacji oraz po integracji z platformą do określania współrzędnych kątowych oddalonych obiektów w widmie światła widzialnego i w podczerwieni.

Strony

Subskrybuj RSS - Produkcja