Zarząd

Obecny skład Zarządzu Spółki:

Członek Zarządu ds. technicznych i produkcyjnych – Rafał Pilarski

 

RAFAŁ PILARSKI

Rafał Pilarski jest związany z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia S.A. od 1999 roku, gdzie pracował na różnych stanowiskach inżynierskich, w tym przez 15 lat w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy za granicą w branży produkcji elektroniki dla przemysłu zbrojeniowego.

Współzałożyciel firmy projektującej elektronikę dla branży cywilnej oraz realizującej projekty badawcze dla wyższych uczelni.

W roku 2021 wybrany przez pracowników WZU S.A. na członka Rady Nadzorczej VI kadencji.

Rafał Pilarski jest absolwentem wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, gdzie ukończył studia pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

Aktualnie na tym samym uniwersytecie jest doktorantem w dyscyplinie naukowej Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne.