Komunikat Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.

Rada Nadzorcza Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. z dniem 27.06.2022 r. powołała
Pana Piotra Tefelskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz Pana Krzysztofa Kozłowskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. na VI kadencję.