Modernizacja

Niezdefiniowany

Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy 2K11 KRUG (SA-4)

Modernizacja radykalnie zmienia jakości zestawu poprzez usunięcie niedogodności eksploatacyjnych, wyeliminowanie zawodnych elementów i zespołów oraz polepszenie parametrów taktyczno-technicznych. Podwyższenie jakości zestawu zostało uzyskane dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz zastosowaniu układów elektronicznych wielkiej skali integracji.

Zestaw Rakietowy 2K12 KUB (SA-6)

Modernizacja przeciwlotniczego zestawu rakietowego 2K12 KUB (SA-6) radykalnie zmienia jego jakość poprzez zastąpienie szeregu zawodnych zespołów własnymi rozwiązaniami oraz usunięcie niedogodności eksploatacyjnych.

Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych poprawia parametry taktyczno-techniczne zestawu, które korelują z osiągami urządzeń stosowanych na współczesnym polu walki oraz mają znaczący wpływ na zwiększenie niezawodności zestawu.

Strony

Subskrybuj RSS - Modernizacja