Certyfikaty

 1. Koncesja MSWiA nr B-033/2003 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu i wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.
 2. Certyfikat na wdrożony Wewnętrzny System Kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
 3. Certyfikaty na zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, AQAP 2110:2016.
 4. Certyfikat Akredytacji Bezpieczeństwa Fizycznego i Technicznego dla pomieszczenia Punktu Obsługi Dokumentów Zagranicznych. Klauzula NATO SECRET włącznie.
 5. Certyfikat Bezpieczeństwa dla zespołu pomieszczeń Kancelarii Kryptograficznej do Klauzuli ŚCIŚLE TAJNE/NATO SECRET.
 6. Pozwolenia AEOF - Upoważniony Przedsiębiorca w zakresie uproszczeń celnych / bezpieczeństwa i ochrony (AEOF) - PL AEOF 430000200046.
 7. Certyfikat pełnej rejestracji w JOSCAR – rejestrze akredytacji dostawców, zgodnie z wytycznymi ADS oraz organizacji uczestniczących w procesach zakupowych.
 8. Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia Nr 7/I-74/ŚT/WIII/2017. Klauzula ŚCIŚLE TAJNE.
 9. Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia Nr 8/I-28/NS/WIII/2017. Klauzula NATO SECRET.
 10. Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Drugiego Stopnia Nr 6/II-101/T/WIII/2017. Klauzula TAJNE.
 11. Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Drugiego Stopnia Nr 10/II-14/NS/WIII/2013. Klauzula NATO SECRET.
 12. Zaświadczenie o przyznanym Natowskim Kodzie Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE: nr 0324H.
 13. Postanowienie nr 107/2009 wydane przez Krajowego Dyrektora ds. Uzbrojenia w sprawie przyznania świadectwa wiarygodności dla przedsiębiorcy ubiegającego się o współpracę z NAMSA.
 14. Certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego dla Laboratorium w zakresie badań nieniszczących złączy spawanych.
 15. Decyzja nr 239-02/WDT/UTB/08 Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego z dnia 27 października 2008 r. w sprawie uprawnienia Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. do naprawy żurawi samojezdnych, stałych, przenośnych i przewoźnych oraz pomocniczego osprzętu podnośnego przeznaczonych dla Sił Zbrojnych RP.
 16. Decyzja nr 215-02/WDT/UCB/08 Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego z dnia 1 września 2008 r. w sprawie uprawnienia Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. do wytwarzania w zakresie montażu i naprawy układów zasilania sprężonym powietrzem wozów bojowych przeznaczonych dla Sił Zbrojnych RP.
 17. Polityka Środowiskowa Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. z dn. 7 października 2022r.
 18. Polityka Zarządzania Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. z dn. 7 października 2022r.
 19. Deklaracja Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. dotycząca kontroli obrotu z dn. 10 czerwca 2022r.

Zobacz certyfikaty do druku...